چرخ تانک

توضيح فارسي : مزایای طرح

- افزایش هماهنگی عصب و عضله

- افزایش کارگروهی و تیمی و تقویت اتحاد

- بکارگیری موثر و بهینه عضلات ( خصوصا عضلات کمربند شانه ای )

- افزایش قدرت استقامتی

- ایجاد هیجان ، نشاط و رقابتی سالم

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.sportasia-co.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

4607