تنیس درجا

توضيح فارسي : مزایای طرح

- افزایش دقت و تمرکز

- تقویت عضلات دست (مچ ، ساعد ، بازو )

- آموزش ضربات فورهند و یک هند در تنیس

- افزایش هماهنگی عصب و عضله

- افزایش هیجان نشاط و شادابی

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.sportasia-co.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

1882