صفحه پرتاب توپ

توضيح فارسي : مزایا ی طرح :

- افزایش حس همکاری ، تعاون و کار گروهی

- افزایش هماهنگی عصب و عضله

- سادگی و ارزانی

- به فعالیت و تحرک درآوردن افراد ، به خصوص افراد گوشه گیر

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.sportasia-co.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5264